Tư vấn hình sự

Tư vấn hình sự

7 tháng trước #

Dịch vụ tư vấn đối với người bị tình nghi: Đối với người bị tình nghi, việc được giải thích rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng là cực kỳ quan trọng; các luật sư của chúng tôi cung cấp dịch vụ này với mục tiêu trang bị cho khách hàng về kiến thức cũng như tâm lý để sẵn sàng hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng.

Dịch vụ tư vấn đối với bên có liên quan: trong nhiều năm qua, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến các vụ án hình sự, về quyền và nghĩa vụ của họ trong vụ việc và nguy cơ xảy ra khi bản án hình sự được tuyên. Chúng tôi hiểu rằng, vụ án hình sự có tính chất rất khác biệt so với các vụ án kinh doanh – thương mại thông thường và gây bối rối cho các bên có liên quan; do vậy luật sư của Hoàng Hưng luôn đồng hành với khách hàng để đối mặt với sự phức tạp của vụ việc một cách chuyên nghiệp nhất.